Va rugam sa va alegeti modelul de text dorit

si sa ne trimiteti textul completat cu datele dumneavoastra.

Textul Nr. 32

Domniilor Dumneavoastrã,
vroim a vã da de ştire ca noi,
…………………. si …………………..
Hotãrâtu’ne’am a ne lega pe vecie,
drept pentru care vã poftim cu drag la nunta noastrã,
unde sã ospãtãm dupã datina strãbunã.
Pentru mai bunã ştiintã afla’veţi cã rânduit’au bunii nostri pãrinţi
………………… si ……………….. …………….. si ……………..

……………………………………………………..
nunta a se sãvârsi la Biserica …………………………………………….,

în plinã zi la ceasurile ………..,
iar ospãţul cãtre ceasurile ……. la Restaurantul ……………………………..
in ziua de ……………………….. anul acesta.
Iar pentru mai multã putere si întãrire a celor mai sus scrise
poruncit’au naşii noştri, anume
………………………………………
Pentru a noastrã însurãtoare vã rugãm o confirmare

pânã la data de ………………………

la tel.:……………………………………..

Textul Nr. 33

Se dã de veste la toţi cunoscuţii

cã în mândra cetate a ………………..

într-o frumoasã zi de ……………….

Cavalerul ………………………………..

îşi ia doamna de-a pururi pe

domniţa …………………………..

Plãmâdit-am gândul sã purcedem la aceasta unire noi, pãrinţii

……………si……………. dimpreunã cu ………………si…………………

Drept pentru care vã rugãm pre voi, preacinstiţi oaspeţi,

sã vã strangeţi la un loc şi sã vã alãturaţi alaiului nupţial.

Poruncitu-s-a mare praznic la ………………………, la ceasurile…………….. .

Aceasta unire fi-va adeverita şi cu a lor peceti de preacinstiti nuni

…………………………………..si……………………

Cununia religioasa va avea loc la biserica ……………… incepand cu orele ……………

Textul Nr. 34

Madame şi Monşerici!

Dintr-o soţietate fãrã prinţipuri,

care va-sã-zicã ca nu le are,

vã aşteptãm negreşit pe data de ……………….

cu mare veselie la cununie, pen’cã

bibicul …………………… şi duduia …………………..

iubindu-se la nemurire, de când s-au vãzut întâiaşi data,

pentru prima oarã, s-au hotãrât sã-şi puie pirostriile,

ce-i drept dupa lupte seculare, ce au durat aproape ………. ani !

Jupânul ………………., mare pisicher, parol,

dimpreunã cu consoarta, cucoana ……………….,

va fi mare naş mare la cununia religioasa

de la Biserica ……………….., orele …………….,

unde mirii se vor uni în faţa lui Dumnezeu

cu toata amoarea şi devoţiunea.

Clondirele cu masticã primã, sãrmãluţele, friptura şi lãutarii

le gãsiţi la local, nene !

Ai, n-ai treaba, începând cu orele ….., seara trecute fix,

vino la Restaurantul …………………….

Aşa cã vã asteptam, la o adicã, şi sã nu ne lãsaţi

cu onoarea nereperatã, ca vitriol englezesc încã se mai gãseşte!

Ale Dumneavostra familii încuscrite şi fericite,

……………………………………………………………..

Pentru o mai bunã organizaţiune,

ai parol şi repereaza pânã în ziua de…………….., le tel. :

……………… – bibicul ;…………..- duduia

Textul Nr. 35

Boieri dumneavoastră, avem plăcerea de a vă vesti
că în cea de-a …………….. zi de………………..,
alături de familiile noastre
……………………………..şi………………………..
Noi,……………………………….
având drept călăuze naşii
…………………..şi …………………….
ne vom împleti destinele întru veşnicie
prin cununia civilă la orele………
apoi vom păşi după datină
în Casa Domnului, la Biserica ……………………….,
când ceasul va arăta orele ……..
Si cum nici un suflet în clipa bucuriei
nu vrea singurătate, faceţi-ne hatârul
să ne veselim împreună la hanul …………………
de pe la orele……………….. până în zori de zi.

Textul Nr. 36

Ne adresam vouã oameni vrednici şi vrem a vã da de ştire noi, familiile
………………………………………………

precum cã fiica şi fiul
………………………….. si …………………….
Au hotãrat sa-si uneasca destinele, pentru care cu respect va poftim la nunta lor,
unde sã petrecem dupã datina strãbunã.
Celebrarea cãsãtoiei va avea loc în ziua de ………………………..

orele ……………. la Biserica ……………………..
Evenimentul va fi sãrbãtorit la Restaurantul ……………………….,

începând cu orele ……………….
Conduşi spre cinstea nunţii noastre de distinşii naşi
……………………………… şi ……………………….
Vã aşteptãm cu drag!

Textul Nr. 37

Când va cădea frunza în ruginiu,
şi mustul va tresări în vin,
şi-o bate vântul de-o usca porumbul
în zor de mămăligă rumenită pe şparhat,
Apoi să ştii, măi cetitorule la ista pravilă,
că îi timp de veselie şi chiot, că în toamna ista,
a ……………………………. zi a lui Răpciune,
două famelii de neam mare, a’ lui
………………………………….. şi …………………………
Tocmit-au să-şi împreune copiii
………………………………. şi …………………
în sfânta slujbă a cununiei
la Biserica ……………………………… la ceas de zi orele …………………..
Martori şi chezaşi ai temeiniciei făgăduinţelor lor vor fi nunii
……………………………. şi …………….
Şi ne-om încinge în hora mare şi om veseli cu lăutari şi voie bună
la Restaurant ………………………la ceas de seară orele ………………..
unde este invitată şi cinstită faţă a Măriei tale.
Şi de n-oi putea, Mări’ venea, la ist mare zaiafet,
nu-i cu supărare, numai să trimiţi mata solie la tel.:
…………………………… până la data de ……………………
ca să vestim pe cuhar câtă pită să dospească,
purcei să rumenească şi zaibăr să priponească…